ALL IS VANITY

čtyři prsteny na bílém pozadí

Práce je inspirovaná jedním z centrálních témat barokního pohledu na svět, poselstvím vyjadřovaném v barokních obrazech, tzv. Vanitas, kde se krása a estetické potěšení mísí s vědomím nekonečného rozpadu a smrti.

Šperk vytvořený z pomíjivých a křehkých materiálů získává sentimentální hodnotu, protože nošením je urychlován jeho rozpad. Svým spojením s tělem nositele má potenciál důrazně odkazovat na jeho křehkost a konečnost. Kromě toho, nestabilita a křehkost šperku naznačuje marnost všech opulentních, drahocenných a krásných klenotů a poukazuje k marné touze je vlastnit. Protože „vše je marnost, a co je marnější než šperky?“