lonesome no more

„Nazvi mě svým a budu znovu pokřtěn“

 

Kolekce porcelánových broží a prstenů, pracující s principem magnetismu, volně inspirovaná knihou Kurta Vonneguta Groteska. Vztahuje k příběhu dvou lidí v jejich psychické jednotě a blízkosti, která však nevyhnutelně vede k nutnosti jejich fyzického odloučení. Brože a prsteny umožňují aktivitu a hravost nositelů možností měnit tvar černé skvrny. Přiblíží-li se k sobě, utváří mezi sebou „přelévající se“ most ze železného prachu.

 

„…počali jsme jediného génia, který umíral v okamžiku, kdy jsme se od sebe odloučili, aby se znovuzrodil, jakmile jsme se opět ocitli spolu. Stali jsme se takřka mrzácky specializovanými polovinami tohoto génia, který byl nejdůležitějším jedincem v životě nás obou, aniž bychom ho však někdy pojmenovali.“*
*Kurt Vonnegut: Groteska, aneb Už nikdy sami!

 

 

„Call me but love, and  I’ll be new beptized“  

The idea behind the collection of porcelain jewelry and objects, working with the principle of magnetism, is closeness and union of two people and the necessity of their physical separation.

 

„…,Thus did we give birth to a single genius, which died as quickly as we were parted, which was reborn the moment we got together again. We became almost cripplingly specialized as halves of that genius, which was the most important individual in our lives, but which we never named.“*
* Kurt Vonnegut: Slapstick, or Lonesome No More!